Darksaber212's ESB Ammo Belt by BBF (BooBoo Fett). Weathered.

00030-esb-darksaber212_a-jpg00030-esb-darksaber212_b-jpg

BBF #00030